Product List


Sort by :
Pneumatika PNEUMAX

Pneumatika PNEUMAX

Základom ponúkaného sortimentu sú výrobky známej talianskej firmy PNEUMAX S.p.A., ktoré zaujmú systémovým a technickým riešením, spektrom ponúkaných prvkov a kvalitou, vyplývajúcou zo získnia certifikácie systému riadenia kvality podľa ISO 9001. Tieto prednosti u vyuíva celý rad našich zákazníkov.
Sortiment pneumatiky je po vecnej stránke rozdelený na