Pneumatika PNEUMAX

Základom ponúkaného sortimentu sú výrobky známej talianskej firmy PNEUMAX S.p.A., ktoré zaujmú systémovým a technickým riešením, spektrom ponúkaných prvkov a kvalitou, vyplývajúcou zo získnia certifikácie systému riadenia kvality podľa ISO 9001. Tieto prednosti už využíva celý rad našich zákazníkov.
Sortiment pneumatiky je po vecnej stránke rozdelený na


Detail Product

PNEUMATICKÉ PRVKY

    * valce (ISO 6431, ISO 6432)
    * valce s krátkym zdvihom
    * pneumohydraulické valce
    * mechanické, pneumatické a elektromagnetické ventily
    * škrtiace, zpätné a logické ventily
    * c(asové spínac(e
    * tlmic(e hluku
    * príslušenstvo

         PRVKY PRE ROZVOD A ÚPRAVU VZDUCHU

    * valc(ekové ret(aze štandartné
    * valc(ekové ret(aze s unášac(mi
    * Flyerove ret(aze
    * dostic(kové dopravné ret(aze
    * ret(azové kolesá
    * ret(azové kolesá s vložkou Taper Lock
    * napínacie ret(azové kolesá
    * príslušenstvo